logo
kiedy firma produkująca Farby bierze się za organizację festiwalu rockowego